Vindturbindesign

 

Lysbildeserie:

 

Vindturbin design og analyse

Design av bladprofiler

Analyse av bladprofiler

3D aerodynamisk analyse av blad

Integrert effekt for turbinen

Plassering av vindturbin i terrenget