[English]

Strømningsanalyse av roårer

Ettersom det er små marginer innenfor toppidrett vil enhver forbedring av utstyr være av betydning for plasseringen.  Det har derfor vært stilt spørsmålstegn ved om det kunne være mulig å finne en form på åreblad til bruk i dobbelt-sculler som er mer effektive enn de brukt i dag.  CFD norway har utført både en teoretisk og en numerisk analyse hvor det studeres et tradisjonelt design som går under Big Blade, samt at et nytt desig Donald foreslås.

Som fysisk modell er brukt de inkompressible Euler-ligningene.  Beregningene gir kraftkoeffsienter for begge bladene for flere innfallsvinker på årene.  Disse koeffisientene brukes for å finne kreftene på årene for ulike strømningshastigheter.  Resultatene viser at kraftkoeffisientene for Donald er større enn for Big Blade over den viktige første delen av åretaket fra catch.


Strømlinjer over Big Blade for en angrepsvinkel på 42,5º.


Trykk-koeffisient cP på sug- (venstre) og trykkside (høyre) for Big Blade ved innfallsvinkel 42,5º.