Next: Metodikk Up: No Title Previous: No Title

Konklusjon

Gjennom beregninger av aerodynamiske karakteristikker for to aerofoiler og sammenlikning med eksperimentelle målinger og andre numeriske resultater, har vi vist at numeriske modeller er i stand til å predikere maksimalt løft.

Når det gjelder motstand er den relative usikkerheten noe større, men dette er av mindre betydning ved anvendelse av aerofoilene til vindturbinblader.Administrator
4/29/1999