Next: Metodikk Up: No Title Previous: No Title

Gridgenerering

Beregningsområdet omkring aerofoilen ble diskretisert i form av en mengde kontroll-volumer, med størst tetthet nær aerofoilen (i grensesjiktet) med økende volumer utover i fristrømmen. Dette er vist i Fig. 1 for NREL 818 profilet. Nettet er av C-type og inneholder 257 punkter langsetter profilet og vaken, mens 65 punkter er definert i retning normalt på veggen. Nøyaktigheten på løsningen avhenger av kvaliteten på regnenettet, både med hensyn på oppløsning og ortogonalitet.

For å spare regnetid samt kontrollere gridkvaliteten lages først et grovere nett ved å fjerne annet hvert punkt i hver retning. Dette er vist i Fig. 2 for aerofoil A.


  
Figure 1: Detalj av regnenett omkring NREL 818 aerofoil med totalt 257 x 65 punkter.
begin{figure}begin{center}epsfig {file=psdir/NREL818mesh.ps,width=10cm,angle=-90}end{center}end{figure}


  
Figure 2: Detalj av regnenett omkring Aerofoil A med totalt 257 x 65 punkter. Annet hvert punkt i hver retning er fjernet.Administrator
4/29/1999