Beregning av karakteristikker for vingeprofiler

 

Numerisk beregning av stall-karakteristikker for 2-D aerofoiler